Verhuur je voertuig Menu

Privacybeleid

PRIVACY-BELEID SHAREPLANET

Algemeen/samenvatting

Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt SharePlanet bepaalde persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit privacy-beleid. Het is daarom belangrijk dit document goed te lezen voordat u gebruik gaat maken van de diensten van SharePlanet. We raden ook aan om regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn gemaakt in ons privacy-beleid.

Door te registreren bij SharePlanet en gebruik te maken van de diensten die SharePlanet aanbiedt, gaat u akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy-beleid.

Wij vinden uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom houdt SharePlanet zich onder andere aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:

 

In het privacy-beleid dat hieronder verder is uitgewerkt, leest u onder andere waarom SharePlanet persoonsgegevens verwerkt, in welke gevallen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen, hoe u zich kunt uitschrijven en welke beveiligingsmaatregelen SharePlanet heeft genomen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacy-beleid kunt u contact opnemen met SharePlanet via support@shareplanet.nl.

 

Privacy-beleid

 

 1. Wie of wat is SharePlanet en hoe kan ik contact opnemen met SharePlanet?

SharePlanet is een handelsnaam van Shareplanet Ventures B.V., gevestigd aan het Stationsplein 45 te (3013 AK Rotterdam) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64494624 (“SharePlanet”).

SharePlanet bewaart en verwerkt de gegevens (waaronder persoonsgegevens) die gebruikers verstrekken via de website www.shareplanet.nl (hierna “de Website”).

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SharePlanet kunnen per e-mail gesteld worden via support@shareplanet.nl.

 1. Waarom verwerkt SharePlanet persoonsgegevens?

SharePlanet verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de Website en voor de onderstaande doeleinden. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de hieronder aangegeven doelen en redenen en u geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de volgende situaties:

 

 1. Het aanmaken van een account:

uw contactgegevens (d.w.z. voornaam of voornamen, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en land) zijn verplicht om een account aan te maken bij SharePlanet (“Contactgegevens”). U kunt eventueel aanvullende persoonlijke informatie toevoegen, zoals foto’s, informatie over uzelf (‘over mezelf’) en social media-links (zoals Facebook, LinkedIn en Twitter) (“Aanvullende Informatie”). U kunt er ook voor kiezen een account aan te maken via uw Facebook-account, waarbij SharePlanet dan de volgende gegevens van uw Facebook-account verwerkt: informatie op uw publieke Facebook-profiel (voor zover ingevuld: naam, profielfoto, leeftijdscategorie, geslacht, taal, land en overige specifieke publieke informatie), uw Facebook-vriendenlijst en uw e-mailadres (“Facebook-gegevens”). Als u ervoor kiest uw Facebook-account te gebruiken om u te registeren, dan verwerkt SharePlanet de Facebook-gegevens als Contactgegevens;

 1. Het maken van een reservering:

uw Contactgegevens, een kopie van uw rijbewijs en betalingsgegevens (d.w.z. IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling en/of creditcardgegevens) zijn vereist om een reservering te maken via de Website dan wel op een andere manier via SharePlanet, om te controleren of u aan de vereisten voldoet (zoals een geldig rijbewijs en controle van uw identiteit ) en betalingen te verwerken (“Reserveringsgegevens”). Scherm uw foto en BSN-nummer af voordat u een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart uploadt;

 1. Het aanbieden van een voertuig voor verhuur:

uw contactgegevens, een kopie van uw identiteitskaart, rijbewijs of paspoort (scherm uw foto en BSN-nummer af voordat u een kopie uploadt), beschikbaarheid van het te verhuren voertuig, kenteken van dit voertuig en niet-persoonlijke voertuiginformatie worden gevraagd en verwerkt door SharePlanet om het mogelijk te maken dat uw het voertuig te huur aanbiedt via SharePlanet, om de beschikbaarheid te laten zien en de locatie van uw voertuig (“Voertuiggegevens”). Voertuiggegevens worden verder door SharePlanet gebruikt om te controleren of uw voertuig goed geregistreerd staat op uw SharePlanet-account, niet is opgegeven als gestolen of vermist, en om uw identiteit en uw eigendom van het voertuig te controleren. Bovendien zijn betalingsgegevens (d.w.z. bankgegevens, rekeningnummer en naam van uw bank alsmede tenaamstelling zoals vermeld op de bankpas) vereist om betalingen te verwerken;

 1. Het aangaan van een huurovereenkomst en een verzekeringsovereenkomst:

Contactgegevens van de huurder en de verhuurder, het kenteken en de geolocatie (“Huurgegevens”) zijn vereist om een huurovereenkomst en verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan moet SharePlanet huurgegevens doorgeven aan haar verzekeringsmaatschappij, zie verzekering voor de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast deelt SharePlanet de volgende informatie tussen de huurder en verhuurder: uw Contactgegevens, Reserveringsgegevens, Huurovereenkomst, Huurgegevens en rijbewijsnummer van de huurder (om uw identiteit te controleren). Elektronische communicatie tussen huurders en verhuurders kan plaatsvinden via servers van SharePlanet of kan door SharePlanet worden doorgegeven aan dienstverleners zodat deze jou de diensten kunnen aanbieden.

 

Naast voor het bovenstaande, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende:

 1. Naleving lokale wetgeving:

SharePlanet kan, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in dit privacy-beleid, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel;

 1. Fraudeopsporing:

SharePlanet verwerkt uw persoonsgegevens voor fraudeopsporing, om fraude en misbruik te voorkomen en oplichters en andere criminelen uit de buurt te houden. Als SharePlanet een redelijk vermoeden heeft van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan u, of dit vaststellen, dan verwerkt SharePlanet uw persoonsgegevens om te voorkomen dat u in de toekomst nog gebruik kunt maken van onze dienst;

 1. Klantenservice:

SharePlanet kan persoonsgegevens verzamelen en delen om klantenservice te bieden, om uw vragen te beantwoorden en bijvoorbeeld te helpen als er een probleem is met een reservering;

 1. Informatieberichten:

SharePlanet kan informatieberichten (geen marketingcommunicatie) sturen die noodzakelijk zijn om haar diensten te verlenen (zoals systeemmeldingen en tekstberichten die een verhuurder ontvangt als een huurder interesse heeft in een voertuig, of een melding als een reservering niet is afgerond). SharePlanet kan u ook informatie sturen over een reservering en een vragenlijst of beoordelingsformulier om in te vullen nadat u een reservering heeft gemaakt;

 1. Communicatie en beoordelingen:

SharePlanet kan uw naam, profielfoto en beoordelingen verwerken om communicatie met andere geregistreerde gebruikers mogelijk te maken en beoordelingen en ervaringen te uploaden. SharePlanet mag ook gebruikerservaringen op haar website plaatsen, onder vermelding van persoonlijke gegevens van gebruikers;

 1. Monitoring huur- en verhuurgedrag:

SharePlanet genereert gegevens op basis van uw reserveringen om gebruikers inzicht te geven in uw huur- en verhuurgedrag. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd aan uw profiel, dat op de Website voor alle bezoekers zichtbaar is;

 1. Lid worden van groepen:

SharePlanet kan u uitnodigen of de mogelijkheid bieden om lid te worden van groepen;

 1. Gegevensaggregatie:

SharePlanet kan uw persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken;

 1. Analyses en testen:

SharePlanet kan persoonsgegevens gebruiken om te analyseren hoe geregistreerde klanten de Website en diensten van SharePlanet gebruiken, om nieuwe diensten en tools te testen en om de website te beveiligen, verbeteren en optimaliseren;

 1. Marketing:

SharePlanet kan u marketingcommunicaties sturen, zoals nieuwsbrieven, waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan SharePlanet uw persoonsgegevens ook gebruiken om klantprofielen op te stellen en gepersonaliseerde advertenties te sturen. Op basis van de informatie die u met ons deelt, kan SharePlanet gepersonaliseerde aanbiedingen laten zien, waaronder aanbiedingen van derden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van profielen en u kunt uw toestemming voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: support@shareplanet.nl.

 1. In welke gevallen verstrekt SharePlanet mijn persoonsgegevens aan derden?

In bepaalde gevallen mag SharePlanet uw persoonsgegevens op een need-to-know-basis met derden delen. Het gaat dan om de volgende derden:

 1. De huurder/verhuurder:

SharePlanet moet bepaalde relevante reserveringsinformatie delen met de huurder en verhuurder om de reservering af te ronden. Dit kan ook om informatie zoals uw Contactgegevens gaan.

 1. Derde-dienstverleners:

Voor haar dienstverlening deelt SharePlanet uw persoonsgegevens met derde-dienstverleners, zoals:

 1. Bevoegde autoriteiten:

SharePlanet maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude;

 1. Zakelijke partners:

SharePlanet kan de diensten van haar partners in de Website integreren of partners de mogelijkheid bieden hun producten en diensten op de Website aan te bieden, om haar zakelijke partners te helpen hun diensten aan de man te brengen.

Verder kan SharePlanet uw persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van SharePlanet. Indien dit vereist is onder de toepasselijke wetgeving, vraagt SharePlanet vooraf uw toestemming.

heeft u vragen over het delen van uw gegevens met derde partijen? Neem gerust contact op met SharePlanet via support@shareplanet.nl.

 1. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

Het is voor u van belang dat de persoonsgegevens die u aan SharePlanet verstrekt correct en relevant zijn. Verstrek geen buitensporige informatie voor bijvoorbeeld de persoonlijke informatie op uw accountpagina die zichtbaar is nadat u inlogt op de Website.

SharePlanet respecteert uw rechten van toegang, wijziging en bezwaar. Wilt u uw rechten uitoefenen, meer weten over de persoonsgegevens die SharePlanet verwerkt van u, of persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Dan kunt u contact opnemen met SharePlanet via support@shareplanet.nl. SharePlanet zal uw verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Indien SharePlanet niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan SharePlanet u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. SharePlanet schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u SharePlanet de (nadere) specificatie heeft verstrekt. SharePlanet stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo snel mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal SharePlanet het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt, beëindigen of, in geval van een verzoek tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, tenzij uitvoering van uw verzoek in strijd is met de wet of ingaat tegen een legitiem zakelijk belang van SharePlanet. SharePlanet zal u daarvan dan op de hoogte stellen.

 1. Hoe kan ik me uitschrijven bij SharePlanet en wat gebeurt er dan met mijn persoonsgegevens?

U kunt zich uitschrijven als gebruiker van de dienstverlening van SharePlanet door een e-mail te sturen naar support@shareplanet.nl, waarin u vermeldt dat u zich wilt uitschrijven. SharePlanet zal uw verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Na uitschrijving bij SharePlanet kunnen bepaalde persoonsgegevens bewaard blijven, zoals uw huur- en verhuurhistorie.

Houd er rekening mee dat we om fraude tegen te gaan de noodzakelijke persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn mogen bewaren.

 1. Beveiliging

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. Daarom heeft SharePlanet administratieve, organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging of aanpassing van informatie.

Heeft u vragen over de bescherming van uw gegevens of andere vragen over ons privacy-beleid? Neemt u dan gerust contact op met SharePlanet via support@shareplanet.nl.

Volg ons op social media
Copyright © SharePlanet 2018.
Website laten maken door Brandpepper.