Verhuur je voertuig Menu

Annulerings- en Boetebeleid

Annulerings- en Boetebeleid SharePlanet

 Algemeen

Om deel te nemen aan SharePlanet geeft u uw akkoord op de Algemene Voorwaarden van SharePlanet. Het Annulerings- en Boetebeleid van SharePlanet zoals hieronder is uitgewerkt, maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

Dit beleid is bedoeld om ongemak voor zowel de Verhuurder als de Huurder te minimaliseren.

 Annuleringen

Huurders

Algemeen

  1. Huurders mogen elk Huurverzoek die (nog) niet door een Verhuurder is geaccepteerd zonder kosten annuleren of wijzigen.
  2. Het staat Verhuurders vrij om elk Huurverzoek af te wijzen.

 

Auto’s en motorfietsen

  1. Bij het annuleren van een geaccepteerd Huurverzoek vóór de uiterlijke betaaldatum (zie artikel 12 van de Algemene Voorwaarden) worden er geen kosten in rekening gebracht en vindt terugbetaling plaats van de volledige Huursom als de Huurder reeds heeft betaald. Bij het annuleren van een huurverzoek ná de uiterlijke betaaldatum vindt geen terugbetaling van de Huursom plaats.

 

Campers en caravans

  1. Indien een Huurder een geaccepteerd Huurverzoek annuleert, dan is hij/zij annuleringskosten verschuldigd als volgt:

 Verhuurders

Algemeen

  1. Het staat Verhuurders vrij om elk Huurverzoek af te wijzen.

 

Auto’s en motorfietsen

  1. Bij het annuleren van een geaccepteerd Huurverzoek vóór de uiterlijke betaaldatum (zie artikel 12 van de Algemene Voorwaarden) worden er geen kosten in rekening gebracht en vindt terugbetaling plaats van de volledige Huursom als de Huurder reeds heeft betaald. Bij het annuleren van een geaccepteerd Huurverzoek meer dan 24 uur vóór aanvang van de Huurperiode wordt € 10 aan annuleringskosten in rekening gebracht. Bij het annuleren van een geaccepteerd Huurverzoek minder dan 24 uur vóór aanvang van de Huurperiode wordt € 75 aan annuleringskosten in rekening gebracht.

 

Campers en caravans

  1. Als een Verhuurder een geaccepteerd Huurverzoek annuleert, dan is hij/zij annuleringskosten verschuldigd als volgt:

 Bekeuring

  1. Een bekeuring die betrekking heeft op een Huurperiode wordt altijd eerst door de Verhuurder aan de betreffende Huurder aangeboden. De Huurder moet de bekeuring direct en rechtstreeks aan de Verhuurder te betalen. Als de Verhuurder geen reactie of geld ontvangt van de Huurder, zal de Verhuurder de bekeuring bij SharePlanet indienen. SharePlanet zal de bekeuring dan incasseren van de bankrekening van de Huurder vermeerderd met € 10 administratiekosten.
Volg ons op social media
Copyright © SharePlanet 2018.
Website laten maken door Brandpepper.