Verhuur je voertuig Menu

Over SharePlanet

Over SharePlanet

Delen in het DNA

‘Delen’ is het nieuwe ‘bezit’. In de toekomst zullen mensen steeds meer gaan delen. Dit blijkt uit vele internationale onderzoeken. Vooral de jonge generatie is opgegroeid met delen: delen zit in hun DNA. SharePlanet voorziet dat het delen in de toekomst alleen maar toe zal nemen, en anticipeert hierop door alle deelvoertuigen samen te brengen op één plek.

Minder voertuigen, verbetering leefbaarheid

SharePlanet heeft als ultieme missie om onze planeet te beschermen tegen ongebreidelde massaproductie. Door slimmer te delen, zal de massaproductie verminderd worden. Uit onderzoek blijkt dat auto’s gemiddeld 23 uur van de 24 uur stilstaan. Motoren, campers en caravans staan nog veel vaker stil. Dit is zonde van onze schaarse grondstoffen en belastend voor het milieu. Verder blijkt dat 1 deelauto ongeveer 10 auto’s vervangt. Mensen die auto’s delen, rijden bovendien gemiddeld 20% minder dan autobezitters.

Minder voertuigen leidt op termijn ook tot ‘voertuigluwe straten’. SharePlanet is met verschillende steden in gesprek om in de nabije toekomst zogenoemde ‘Droomstraten’ te realiseren. Bewoners maken in dat geval in onderling overleg straten ‘voertuigluw’ en creëren meer ruimte voor groen, ontmoeting en samenleven. Zo hoopt SharePlanet een bijdrage te leveren aan leefbare en klimaat neutrale steden.

Delen via SharePlanet

SharePlanet begint nu eerst met het delen van motorvoertuigen en heeft de ambitie om eind 2017 ruim 1.000 voertuigen op het platform te hebben. De middellange termijn ambitie is om in 2021 ruim 10.000 deelvoertuigen op het platform te delen. Doe jij mee? Meld je aan en huur of verhuur een voertuig.

Verhuur je voertuig | SharePlanet

Volg ons op social media
Copyright © SharePlanet 2018.
Website laten maken door Brandpepper.